جراحی زیبایی بوکال فت با دکتر بیات شهبازی

امروزه از جراحی بوکال فت برای حذف چربی‌های اضافی دهان استفاده می‎شود تا صورتی زاویه دار و زیبا ایجاد گردد.